Ana içeriğe atla

AMAÇ

Teori ve uygulamaya dayalı bilgi ve beceriyle donatılmış, yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde turizm endüstrisinin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağını hazırlamak ve yetiştirmektir.

HEDEF

Kendisi ve başkaları için turizm işletmeleri kurma, yönetme ve geliştirme kapasitesine sahip; yenilikçi, girişimci, mesleği ile ilgili çağın teknolojilerini kullanabilen ve takım çalışması yapabilen, turizm işletmeciliği bilgilerine hakim bireyler yetiştirmek ve  turizm işletmeleri yönetiminin planlama, örgütleme, yürütme, koordinasyon ve kontrol fonksiyonlarını üretim, pazarlama, finans, insan kaynakları ve muhasebe alanlarında kullanabilme bilgi ve becerilerini kazandırmaktır.