Ana içeriğe atla

Bölüm Başkanı’ndan

İyi öğrenim görmüş turizm işletmecilerine duyulan ihtiyaç sanıldığı gibi sadece otelcilik veya seyahat sektörü ile sınırlı değildir. Hızla sayıları artan golf, tenis, sağlıklı yaşam ve rekreasyon işletmeleri, catering ve banket işletmeleri, organizasyon şirketleri, havayolu işletmeleri, turizm finansmanıyla uğrasan kuruluşlar, danışmanlık şirketleri, hastaneler, yurtlar, alışveriş merkezleri, bankalar ve sigorta şirketleri gibi hizmet sektöründe faaliyet gösteren tüm firmalar turizm işletmecilerinin arandığı alanlar olarak belirginleşmektedir.
Turizm işletmeciliği bölümü yönetsel liderliği ön plana alan bir biçimde tasarlandığı için güçlü bir işletmecilik eğitimi üzerine dayandırılmıştır. Mezunlarımızın turizm endüstrisinde yönetsel liderler olmaları temel amaç olarak hedeflenmiştir. Turizm sektöründe çalışma deneyimi büyük önem taşıdığı için öğrencilerimizin mesleki deneyime yönelik işbaşı eğitim çalışmaları müfredatımızda önemli yer tutmaktadır. Sektörel eğitimi amaçlayan dersler aracılığıyla öğrencilerimize gerekli deneyimin kazandırılması hedeflenmiştir. Özellikle İstanbul ve Marmara Bölgesinde faaliyette bulunan turizm işletmeleriyle kurmuş olduğu yakın işbirlikleri sayesinde karşılıklı bilgi paylaşımı ile öğrencilerine staj ve mezunlarına istihdam imkanlarını sağlamıştır. Bu sayede mezunlarına %70 garantili istihdam sağlayabilen ender bölümler arasına girmiştir. Bunun yanında bölge turizminin sorunlarına yönelik çalışmalar ve projeler yapılmaya devam etmektedir. 20 yılda yaklaşık 1700 lisans mezunu, 250 yüksek-lisans mezunu ve 70 bilim doktoru yetiştirerek hem sektöre hem de akademiye kök salmıştır. Bölümümüz Turizm Eğitimi Değerlendirme ve Akreditasyon Kurulu tarafından 2020 yılında Akredite edilerek kalitesini tescil etmiştir.

İşte bölümü farklı kılan özellikler;

• Saygın akademik kadrodan aile sıcaklığında profesyonel eğitim,
• Güçlü yöneticilik ve işletmecilik formasyonu,
• İsteyen her öğrenciye bir yıl İngilizce hazırlık sınıfı okuma imkânı,
• İngilizcenin yanında isteyen her öğrenciye Almanca ve Rusça dillerini öğrenme imkânı,
• Uluslararası kabul görmüş otel otomasyon sitemlerini öğrenme imkânı,
• Uluslararası yaygın kullanılan seyahat işletmeciliği otomasyon sistemlerini öğrenme imkânı,
• Sektörel deneyim kazanmak üzere yaz dönemlerinde yapılan 60 günlük staj ve sekizinci yarıyılda yapılan 90 günlük mesleki uygulama / yönetici eğitimi stajı,
• Güçlü uluslararası işbirliği ile İrlanda, Almanya, İspanya, Portekiz, İtalya, Avusturya, Polonya gibi Avrupa’nın önemli turizm ülkelerine Erasmus öğrenci değişim programıyla burslu gitme imkânı.
• Türkiye’nin ve İstanbul’un seçkin turizm işletmeleriyle sağlam ve işleyen bir üniversite-sektör işbirliği,

• Yüksek lisans ve/veya doktora yapma imkanı,

•Bölgenin en gözde turizm destinasyonu olan Sapanca şehrinde tenezzüh imkanı,

• Kolay Ulaşım Avantajı / Ada Ekspres treniyle hızlı ve ucuz ulaşım imkanı.

Sektörde ve akademide kök salmış, kalitesini tescil etmiş akredite olan bu saygın bölümün mensubu olmak isterseniz, buyurunuz o halde sizi bekliyor olacağız…  Kalın sevgiyle…      

Prof.Dr.Orhan BATMAN

Turizm İşletmeciliği Bölüm Başkanı

Turizm İşletmeciliği Enstitü Anabilim Dalı Başkanı

Resimler