Ana içeriğe atla

TARİHÇE

Turizm İşletmeciliği Bölümü lisans düzeyinde  ilk olarak 2001-2002 akademik yılında Sakarya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde öğretim faaliyetlerine başlamıştır. 2011-2016 yılları arasında ise İşletme Fakültesi bünyesinde öğretim faaliyetlerine devam etmiştir. 2016 yılından itibaren ise yeni kurulan Turizm Fakültesi bünyesinde eğitim-öğretim faaliyetlerine devam etmiştir. Halen 2018 yılında kurulan Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Turizm Fakültesi bünyesinde faaliyetlerine devam etmektedir. Bölüm 20 yılda yaklaşık 1700 mezun vermiştir. Mezun öğrencilerimiz ağırlıklı olarak İstanbul ve Marmara bölgesinde personel, şef, departman müdürü, genel müdür gibi farklı pozisyonlarda çalışmaktadır. Bölüm Turizm Eğitimi Değerlendirme ve Akreditasyon Kurulu tarafından 2020 yılında Akredite edilerek kalitesini tescil etmiştir.

Lisansüstü düzeyde ise Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı altında kurulan Turizm İşletmeciliği Bilim Dalında ilk olarak 1998-1999 akademik yılında hem tezli hem de tezsiz yüksek lisans öğrencisi kabul etmeye başlamıştır. Daha sonra 2002 yılında Turizm İşletmeciliği Enstitü Anabilim Dalı kurulmuştur. 2010 yılından itibaren doktora öğrencisi kabul etmeye başlamıştır. Anabilim dalımız 2018 yılında kurulan Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü’ne bağlanmıştır. Anabilim Dalı yaklaşık 23 yılda 70 bilim doktoru ve 250 bilim uzmanı mezun vermiştir. Mezunlarımızın çoğu Türkiye'deki çeşitli üniversitelerde araştırma görevlisi, öğretim görevlisi ve öğretim üyesi olarak akademik faaliyetlerine devam etmektedir.