Ana içeriğe atla

Doktora Öğrenimi

TURİZM İŞLETMECİLİĞİ ANABİLİM DALI DOKTORA EĞİTİMİ

Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için toplam yirmi bir krediden ve bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az yedi ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de en az kırk iki kredilik 14 ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 300 AKTS kredisinden oluşur. Lisansüstü eğitimin işleyişi ile ilgili merak ettiğiniz tüm sorularınızın cevabını  https://lee.subu.edu.tr linkinde bulabilirsiniz.

Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı Doktora mezunu olup Bilim Doktoru (PhD) unvanı alanların niteliğinin aşağıdaki gibi olması beklenmektedir;

- Turizm işletmeciliği alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri, özgün düşünce ve araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir ve özgün sonuçlara ulaşır.

- Turizm işletmeciliği alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilir ya da farklı bir alandaki bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı turizm işletmeciliği alanına uygulayabilir.

- Turizm işletmeciliği alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslararası hakemli dergilerde yayınlayarak alanındaki bilginin sınırlarının genişletilmesine katkıda bulunur.

- Genel ve alanına özgü araştırma yöntemleri hakkında ileri düzeyde bilgi sahibidir.

- Bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak, alanıyla ilgili özgün bir konudaki bir araştırmayı planlar, yürütür, değerlendirir ve rapor halinde sunar.

- Turizm işletmeciliği alanında karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilmek için özgün görüşler geliştirir.

- Yaşam boyu öğrenme için gerekli olan davranışlar ve yetkinlikler geliştirir.

- Turizm işletmeciliği ile ilgili rekabet stratejileri geliştirir.

- Makro ve mikro ölçekte turizm plan ve politikaları konusunda ayrıntılı bilgi sahibi olur.

Tanıtım broşürü için ekli dosyalara bakınız.