Ana içeriğe atla

TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS EĞİTİMİ

Bölümün Lisans eğitimi sekiz yarıyılda alınacak 240 AKTS kredi ile tamamlanır. Bu dersler arasında temel dersler, mesleki dersler, uygulama dersleri, 60 günlük yaz stajı ve sekizinci yarıyılda yapılan 90 günlük mesleki uygulama (yönetici eğitimi) stajından oluşur. Belirli kriterleri sağlayan öğrencilerimiz arzu ederlerse gastronomi ve mutfak sanatları bölümü, turist rehberliği bölümü veya rekreasyon yönetimi bölümü ile çift anadal/ÇAP veya YANDAL yapabilir. Detaylı bilgi için https://ogrisl.subu.edu.tr/tr web sayfası ziyaret edilebilir.

Bölümden mezun olan öğrencilerin niteliğinin aşağıdaki gibi olması beklenmektedir;

- Turizm işletmeciliği ile ilgili disiplinlerdeki kavramlar, kuramlar, ilkeler ve olgular ile ilgili kapsamlı ve sistemli bilgiye sahiptir.

- Turizm sektörünün yapısı, işleyişi ve ülke kalkınmasındaki önemi konusunda bilgi sahibidir.       

- Dünyadaki ve Türkiye’deki turistik değerleri bilir, bu değerleri turizm arzı ve talebi açısından değerlendirir.

- Alanıyla ilgili bilgi ve iletişim teknolojilerini ve yazılımlarını kullanır.

-İşletme, Yönetim Bilimi, Sosyoloji ve Ekonomi alanındaki temel kavramlar, kuramlar, ilkeler ve olgular hakkında bilgi sahibidir.

-Turizm işletmelerini (otel işletmesi, seyahat işletmesi, yiyecek içecek işletmesi vb) etkin bir şekilde yönetebilecek yönetim kuram ve uygulamalarını bilir ve uygular.

-Turizm alanı ve turizm işletmeciliği ile ilgili ulusal ve uluslararası hukuki düzenlemeleri ve mesleki standartları bilir ve uygular.

-Kişisel ve mesleki gelişimini sürekli kılar; Türkiye ve dünya ekonomisi ve turizmindeki gelişmeleri izleyerek geleceğe ilişkin tahminlerde bulunabilir. Hizmet alanı ile ilgili fiziksel ortamı, araç gereçleri ve teknolojileri tanır, kullanır ve bakımını yaparak korur.

-Turizm işletmelerinde hizmet sunum süreçlerini bilir ve misafir memnuniyeti sağlayacak şekilde yerine getirir.