Ana içeriğe atla

TURİZM İŞLETMECİLİĞİ ANABİLİM DALI YÜKSEK-LİSANS EĞİTİMİ

Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı tezli yüksek lisans programı toplam yirmi bir krediden az olmamak koşuluyla sekiz ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Tezli yüksek lisans programı bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla seminer dersi dahil en az sekiz ders ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşur.

Lisansüstü eğitimin işleyişi ile ilgili merak ettiğiniz tüm sorularınızın cevabını https://lee.subu.edu.tr linkinde bulabilirsiniz.

Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı Yüksek-Lisans mezunu olup Bilim Uzmanı unvanı alanların niteliğinin aşağıdaki gibi olması beklenmektedir;

- Turizm İşletmeciliği alanında ve ilgili disiplinlerde sahip olduğu bilgiyi uzmanlık düzeyinde geliştirir.

- Turizm sektöründeki güncel konular ve sorunlar için yaratıcı ve pratik çözüm önerileri geliştirir.

- Alanında uzmanlık gerektiren konularda bir çalışmayı, başkalarıyla ve bağımsız olarak etkin bir şekilde yürütür.

- Genel ve alanına özgü araştırma yöntemleri hakkında bilgi sahibidir.

- Bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak alanıyla ilgili bir araştırmayı planlar, yürütür, değerlendirir ve rapor halinde sunar.

- Turizm sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin iç ve dış çevre faktörleri, hizmet verme süreçleri ve işlemleri, örgüt yönetimi, politikaları ve stratejileri konularında detaylı bilgi sahibidir.

- Turizm işletmeciliği alanı ile ilgili etik ilkeler ve yasal düzenlemeler çerçevesinde uygulamalarda bulunur.

- Yazılı, sözlü ve görsel olarak etkili iletişim ve sunum becerileri gösterir.

Ders planı, ders programları ve anabilim dalı tanıtım broşürü için ekli dosyalara bakınız.